Free Shipping over $299*

Cart

0

Kan Herb Company, Jade Pearl 2 Liquid - 2 Ounces

  • $51.13
  • $49.86

PCOS without Weight Gain

Focus of Treatment:
-Regulate Liver Qi, clear constraint
-Resolve Phlegm Damp accumulation
-Regulate the Blood, the Chong and Ren channels
-Tonify Kidney

 

Direction of use as a dietary supplement,  or as directed by your healthcare professional.

Supplement Facts:

 

Bai shao
 (White peony root)
  
Zhi xiang fu
 (Cyperus rhizome (prepared))
  
Tu si zi
 (Chinese dodder seed)
  
Dang gui shen
 (Dong quai root)
  
Chuan niu xi
 (Cyathula root)
  
Gou qi zi
 (Lycium fruit)
  
Chai hu
 (Bupleurum root)
  
Li zhe he
 (Litchi seed)
  
Xia ku cao
 (Prunella fruit spike)
  
He huan pi
 (Silk tree bark)
  
Yin yang huo
 (Epimedium herb)
  
Shan zhu yu
 (Asiatic cornelian cherry)
  
Shu di huang
 (Rehamnnia root (prepared))
  
Chuan xiong
 (Sichuan lovage rhizome)
  
Shan zha
 (Chinese hawthorn fruit)
  
Zao jiao ci
 (Gleditsia spine)

Featured Brands

More Deals