Free Shipping over $299*

Cart

0

Kan Herb Company, Marrow Matters Liquid - 1 Ounce

  • $27.67
  • $25.02

This formula invigorates the Kidney, replenishes Essence, fortifies
Yang, and vitalizes Blood, thereby supporting strong bones and tendons.

-Helps support healing of bone fractures or tooth implants
-Supports healing of menopausal or age-related stress fractures
-Supports healthy bones and cartilage

Standard Adult dosage: 1-1.5 droppers, 2-4 times a day, or as
directed by your medical professional.

Supplement Facts:

 

Standard Adult dosage: 1-1.5 droppers, 2-4 times a day, or as
directed by your medical professional.

 

Common name:
Raw rehmannia root, Epimedium herb, Eucommia bark, Sichaun teasel
root, Drynaria rhizome, Dragons blood palm resin, Chinese salvia
root & rhizome, Curculigo rhizome, Deer horn gelatin (Soybean), Dragon
bone, Eclipta herb, Oyster shell, White atractylodes rhizome, Pyrola
herb, Ligustrum fruit, Cranesbill herb, Homalomena rhizome, Achyranthes
root, Eleutherococcus gracilistylus root bark, Anemarrhena rhizome,
Phellodendron bark.

Pinyin name:
Sheng di huang, Yin yang huo, Du zhong, Xu duan, Gu sui bu,
Xue jie, Dan shen, Xian mao, Lu jiao jiao, Long gu sheng, Han
lian cao, Duan mu li, Bai zhu, Lu xian cao, Nu zhen zi, Lao guan
cao, Qian nian jiang, Huai niu xi, Wu jia pi, Zhi mu, Huang bai.

Featured Brands

More Deals